9 June 2021 02:58 PM

Grupy wiekowe mieszkańców na przestrzeni lat

9 June 2021 01:42 PM

15 zrewitalizowanych podwórek wrzuconych na mapę

29 May 2021 10:28 AM

Kilka wniosków na podstawie przeglądania corocznych raportów dot. stanu mienia komunalnego miasta Olsztyna z lat 2008-2020

8 May 2021 01:04 PM

Wyniki ankiety ewaluacyjnej projektu

8 May 2021 01:01 PM

Odpowiedzi na komentarze pozostawione w ankiecie ewaluacyjnej prasówki

17 April 2021 11:45 AM

Wykresy, obserwacje, notatki