Stan mienia Miasta Olsztyn 2008-2020

Published on 29 May 2021 10:28 AM

Stan mienia Miasta Olsztyn 2008-2020

Urząd Miasta, raz do roku, publikuje “Informację o stanie mienia komunalnego Miasta Olsztyn”. To dokument opisujący m.in. to ile terenów należy do Gminy Olsztyn z podziałem na ich kategorie.

W ciągu 13 lat (2008-2020) wielkość miasta nie zmieniła się i wynosi 8833 hektarów (88km^2). Stare Miasto (15 hektarów) zmieściłoby się w nim 588.9 razy.

Grunty będące własnością Gminy Olsztyn zmniejszyły się o 279 hektarów. To 3.2% terenu całego miasta albo 18.6 “Starych Miast”. Różnice mogą być spowodowane kilkoma czynnikami np. sprzedażą gruntu pod inwestycję lub zmianą uwłaszczenie na rzecz użytkowników wieczystych oraz dzierżawców.

Poniżej wykres przedstawiający zmiany w poszczególnych kategoriach. Wyciągając wnioski warto pamiętać, że czynniki wpływające na zmiany mają złożoną specyfikę.

W latach 2008-2020 zrealizowane zostały m.in. ul. Artyleryjska, Park Centralny, ul. Obiegowa, linia tramwajowa, przebudowa okolicy dworca i drogi dojazdowe do obwodnicy.

Kilka uzupełniających informacji, dzięki uprzejmości Wydziału Geodezji:

  • Podział kategorii opiera się na klasyfikacji użytków gruntowych zgromadzonych w bazie ewidencji gruntów i budynków
  • Wg. klasyfikacji - tereny budowlane w zestawieniu to tereny mieszkaniowe, przemysłowe lub inne zabudowane
  • Jedną z przyczyn zmniejszenia się terenów budowlanych, a tym samym ogólnej powierzchni gruntów stanowiących własność Gminy Olsztyn, jest sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym i bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania nieruchomości
  • W styczniu 2019r. weszła w życie ustawa o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów. Wywołało to gwałtowny wzrost uwłaszczonych nieruchomości co przełożyło się na zmniejszenie stanu mienia Gminy Olsztyn.