Populacja miasta wg. wieku

Published on 9 June 2021 02:58 PM

Grupy wiekowe na przstrzeni lat

Wg. Raportu o Stanie Miasta (dane z grudnia 2020) liczba zameldowanych w mieście osób wynosi 160,7 tys. Do tej liczby należy dodać ok. 10 tys. osób niezameldowanych (dane Głównego Urzędu Statystycznego). Jednak znacznie ciekawszą, dla mnie, informacją jest wielkość grup wiekowych na przestrzeni lat.

Najwięcej mieszkańców jest w wieku 30-39 lat (ok. 16%), najmniej w wieku 80+ (ok. 4.9%).

Mieszkańcy w wieku 40-49 lat w 2015 stanowili 5 grupę pod względem wielkości (12,6%). Obecnie są na 2 miejscu (15%), a za chwilę (2023?) mogą być największą grupą. Wówczas, druga największa mogą być już mieszkańcy w wieku 60-69 lat.

W dużym skrócie: mieszkamy w mieście starzejącym się.