Tagged with

Stan mienia

29 May 2021 10:28 AM

Kilka wniosków na podstawie przeglądania corocznych raportów dot. stanu mienia komunalnego miasta Olsztyna z lat 2008-2020